Τον Ιούλιο του 2019, οι εξαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ενδυμάτων της Κίνας αυξήθηκαν κατά 11,64% σε μηνιαία βάση

- Aug 10, 2019-

Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο του 2019, η σωρευτική αξία των εξαγωγών των προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας και ενδυμάτων της Κίνας ήταν 154,0482 δισ. Δολάρια, μειωμένη κατά 0,10% σε ετήσια βάση, μεταξύ των οποίων η σωρευτική αξία των εξαγωγών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων ήταν 68,337,6 δισ. Δολάρια, % χρόνο με τον χρόνο. Οι εξαγωγές ρουχισμού ανήλθαν σε 85.710,6 δισ. Δολάρια, μειωμένες κατά 0,11% από έτος σε έτος.